ACCESIBILIDAD

1. Declaració d'accessibilitat
Cooperativa de Transports Amposta s'ha compromès a fer en tot el que sigui possible, accessible la seva web https://coamtra.es de conformitat amb la legislació nacional per la qual es trasposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell. Dins de les normes del Kit Digital a l'apartat de Disseny Web.
Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web coamtra.es

2. Situació de compliment
Aquest lloc web coamtra.es compleix parcialment conforme amb les normes i especificacions tècniques del Kit Digital, a causa de les excepcions o la manca de conformitat de l'aspecte/dels aspectes que s'indiquen a continuació:
  - Revisable

3. Preparació de la present declaració d'accessibilitat
Aquesta declaració va ser preparada 10/03/2023
Mitjançant les normes del Kit Digital i utilitzant l'Excel de la pròpia administració per validar el funcionament correcte [segons l'article 3, apartat 1, de la Decisió d'Execució (UE) 2018/1523 de la Comissió]. Última revisió de la declaració: 17/4/2023

4. Observacions i dades de contacte
En cas d'observar algun incompliment dels requisits d'accessibilitat no declarats al punt 2 del present document. Preguem que ens informe per poder procedir a solucionar-ho. El contacte per enviar aquesta informació que ens ajudi a solucionar-lo el més ràpidament possible d'acord amb el nostre compromís d'accessibilitat a la nostra web, és coamtraw@gmail.com Agraint per endavant la vostra col·laboració per poder tramitar les sol·licituds enviades per solucionar el possible incompliment dels requisits d'accessibilitat.

5. Procediment d'aplicació
Un cop enviat el correu que ens informi del possible incompliment del compromís d'accessibilitat, els nostres programadors intentaran solucionar-lo en el menor temps possible, i se us informarà contestant al correu rebut, de la sol·licitud d'aquest. Si la nostra resposta és insatisfactòria, de conformitat amb l'article 7, apartat 1, lletra b), de la Directiva. Podeu posar-vos en contacte amb l'organisme pertinent: el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital (competències transferides des del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública d'Espanya)

Cooperativa de Transports
Amposta (COAMTRA)

Ctra. Eix de l'Ebre, km 1,5 (C-12)
43870 · Amposta

(00 34) 977 700 124
(00 34) 977 700 409

Redes

Tots els drets reservats, COAMTRA · 2023 · by VANDISS